wybrano nowe władze Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego

Jelenia Góra 17.10.2022 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SKW, Sympatycy Klubu .

W dniu 07.10.2022 r na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zostały wybrane nowe władze Klubu.

Na Prezesa Zarządu SKW wybrano Jana Mikitę.

Po ukonstytuowaniu się nowo wybranych członków Zarządu, poszczególni członkowie objęli następujące funkcje:
1 / Rafał Fronia                       –   Wiceprezes Zarządu,
2/  Remigiusz Stelmasiński     –   Skarbnik
3/  Konrad Burzawa                –    Sekretarz
4/  Szymon Zieliński                –    Członek Zarządu

Po ukonstytuowaniu się wybranej Komisji Rewizyjnej, jej  Przewodniczącym został kol. Andrzej Mucowski.

W skład Komisji  Rewizyjnej zostali wybrani ponadto:
1/ Marek Pisarski ,
2/ Piotr Dubiel.

Dziękujemy wszystkim członkom SKW za obdarzenie nas zaufaniem i wyborem na kolejną,  trzyletnią kadencję władz Klubu.

Pozdrawiam
Jan Mikita – Prezes
tel. 601-55-64-94
e-mail: immo.jm@gmail.com