SKW - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2022

Uwaga klubowicze!!

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Termin: 07.10.2022 r.
Godzina: 18:15
Miejsce: stacja centralna grupy karkonoskiej gopr w jeleniej górze

Informacje:
– podczas zebrania odbędą się wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegata oraz jego zastępcy na walny zjazd pza.
– szczegółowy harmonogram zebrania zostanie opublikowany 22.09.2022 roku, czyli na dwa tygodnie przed planowanym terminem wraz z projektem nowego statutu klubu
– w przypadku braku możliwości obecności na zebraniu proszę o wypełnienie pełnomocnictwa zgodnie z załączonym wzorem
– ewentualne propozycje tematów do przedyskutowania podczas zebrania proszę przesyłać na adres e-mail: p.dubiel@sudeckikw.pl w terminie do 23.09.2022r.

Ps. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.

Piotr Dubiel
Sudecki Klub Wysokogórski
tel. 606 960 280