Obóz zimowy w Słowenii

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej (dawniej KWiU) ogłasza nabór na 9-dniowy obóz sportowy w Słowenii w terminie 09. 02-17. 02. 2008 dla 8 osób.

Jesteśmy zaproszeni przez wspinaczy Słoweńskich (w tym Marko Prezelja i Petera Meznara), którzy zapewniają partnerstwo na linie i pomoc na miejscu. W przyszłym roku przybędą z rewizytą w Tatry.

Stanowisko kierownika obozu zgodził sie objąć Stasiu Piecuch.

Wymagania dla kandydatów:
-członkostwo w klubie zrzeszonym w PZA,
-doświadczenie we wspinaczce zimowej – minimum 2 sezony zimowe,
-minimum jedna droga zimowa o trudnościach V na Kazalnicy, Kotle Kazalnicy, północnej ścianie Kieżmarskiego lub innej ścianie o wysokości powyżej 300 m,
-aktualny wykaz przejść złożony na formularzu
-spełnienie pozostałych wymogów, określonych w dziale zasady przyznawania dofinansowań.

Oczekujemy na Wasze zgłoszenia do 15 stycznia 2008.

Z taternickim
KWW PZA