Nowe władze w Polskim Związku Alpinizmu

Walny Zjazd Delegatów PZA obradujący 24-25 listopada 2007 w Podlesicach dokonał wyboru nowych władz PZA.

Prezes – Janusz Onyszkiewicz.

Zarząd
Wiceprezes – Piotr Morawski
Sekretarz Generalny – Marek Wierzbowski
Skarbnik – Magdalena Słupińska
Komisja Szkolenia – Bogusław Kowalski
Komisja Wspinaczki Sportowej – Arkadiusz Kamiński
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego – Jacek Bilski
Komisja Tatrzańska – Ditta Kicińska
Komisja d/s mediów – Marcin Miotk
Komisja Wypraw i Unifikacji – Piotr Xięski
Komisja Wspinaczki Skalnej – Piotr Drobot

Komisja Rewizyjna
Andrzej Piekarczyk,
Ryszard Urbanik,
Marek Kaliciński,
Jacek Krukowski,
Jerzy Tillak.

Sąd Koleżeński
Ryszard Kowalewski,
Hanna Wiktorowska,
Kacper Gradoń,
Andrzej Sobolewski,
Janusz Majer.