POTRZEBNA KREW DLA NASZEGO KOLEGI !

Potrzebna jest krew 0Rh- dla Marka „Murka” Pobrana z Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego (szpital Marciniaka przy ul. Trauguta we Wrocławiu).

Można ją oddawać w Wrocławskim Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Czerwonego Krzyża w sobotę w godzinach 8-11 oraz od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00.

Można oddać też krew innej grupy – wymiennie.

Maciej Pętlicki