Składki klubowe za 2013, Wykazy przejść 2013

Zapraszamy do składania wykazów przejść za ubiegły rok i wykazu sportowych działań górskich.

Podsumowanie działań za 2013 i wręczenie nagród odbędzie się – jak zwykle – podczas imprezy Klubowej.Wigilia klubowa odbędzie się w tym roku 20 grudnia 2013 w „Chacie Izerskiej”

SKŁADKI 2013

Przypominamy wszystkim spóźnialskim o pilnej potrzebie uregulowania zobowiązań i opłacie zaległych składek Klubowych.

Opłaty proszę kierować na konto:

Sudecki Klub Wysokogórski
BGŻ Nr 84203000451110000002998900

Zgodnie z regulaminem uiszczania składek Polskiego Związku Alpinizmu, brak wpłaty rocznej składki przez klubowicza do kasy Klubu nie zwalnia Klubu od przekazania ustalonej składki na rzecz Polskiego Związku Alpinizmu.

Deklaracje o rezygnacji z członkostwa w SUDECKIM KW Zarząd przyjmuje do 30 grudnia każdego mijającego roku. Deklarację można przesłać drogą mailową na adres /biuro/ klubowy.

Zarząd Sudeckiego KW