Ryszard Sałęga - wspomnienie

9 października 2010 r. zmarł w wieku 76 lat Ryszard Sałęga – „Gazda”, wspinacz skałkowy, taternik i ratownik górski Grupy Karkonoskiej GOPR.Ryszard Sałęga

Urodził się 2 marca 1934 r. w Sosnowcu. Do szkoły średniej uczęszczał w Zabrzu.
W r. 1953 wraz z całą rodziną przeniósł się na Dolny Śląsk – do Cieplic Śląskich-Zdroju. Tutaj zetknął się ze środowiskiem taternickim (skupionym wówczas wokół Jerzego Kolankowskiego), szybko stając się jego ważną postacią.
W 1957 r. ukończył szkółkę taternicką na Hali Gąsiennicowej. Do GOPR (wówczas jeszcze SOPR) wstąpił w 1958 roku.
W latach 1962-1990 pracował w GOPR zawodowo, dochodząc – po uzyskaniu w 1968 r. stopnia instruktora ratownictwa górskiego i następnie starszego instruktora – do funkcji szefa szkolenia. Był również przewodnikiem sudeckim III klasy.

Miał niemały dryg i talent wspinaczkowy. Do jego partnerów należeli: Zygmunt Piotrowski, Antoni D. Koprowski, Andrzej Kurowski, Stanisław Tomys, Jerzy Kolankowski, Waldemar Siemaszko. Szczególnie cenił sobie przyjaźń i partnerstwo tego ostatniego, którego uważał za swojego mistrza w ratowniczym fachu. W przewodniku „Skałki Wzgórza Sokolik” (1994) nazwisko Sałęga cytowane jest w siedmiu miejscach. Jest współautorem popularnego Gładkiego Zacięcia na Sukiennicach i Byczego Zacięcia na Zipserowej. Jest również współautorem drogi na Husyckich Skałach i pięciu dróg – nie uwzględnionych jako drogi jego i towarzyszy w przewodniku „Sokole Góry” (2007) – na Rogatce. Na Zębie Rekina w Śnieżnych Kotłach latem 1958 r. przeszedł wspólnie z Z. Piotrowskim i A. Kurowskim własny wariant na direttissimie. Według „Skalnych Dróg Sudetów Zachodnich” (1971), w r. 1958 w zespole zrobił czwarte przejście Nord Rysy (VI) na Krzywej.

Ryszard SałęgaW środowisku panowała opinia, że Rysiek wyszukał w Sokolikach i Kotłach znacznie więcej dróg, ponieważ jednak nie przywiązywał wagi do pierwszeństwa – później inni zapisywali je sobie jako własne. Wspinał się z powodzeniem także w Tatrach, gdzie dokonał w r. 1962 z A. Kurowskim zimowego przejścia Wariantu R na Mnichu, co należało w tamtych latach do rekordowych wyczynów.

W 2006 r. otrzymał godność członka honorowego GOPR.

Pochowany został na nowym cmentarzu w Cieplicach Śląskich.

Wśród wspinaczy i turystów sudeckich był postacią poważaną i szeroko znaną, czego nie można powiedzieć o kręgach ogólnokrajowych – tym bardziej zasługuje na nieco obszerniejszą pożegnalną notę.

Informacje zebrali: Mariusz Czerski i Rudaw Janowic