AKCJA ŚMIELEC 2019 - 25-27 X

Tradycyjne już jesienne Klubowe wyjście do Chatki pod Śmielcem w tym sezonie odbędzie się w terminie 25-27.10. 2019r. Wyjście będzie całkowicie poświęcone na prace remontowo-gospodarcze i przygotowanie obiektu do okresu zimowego. Planowane są transporty niezbędnych materiałów i elementów budowlanych od 25.10.20119 O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. W „sobotę” zapewniamy (do wyczerpania zapasów) posiłek regeneracyjny:…