Tien-Shan - Władek Janowski informuje o przebiegu TIEN - SHAN 2009

Informacje zaczerpnięte ze strony FREERAJDY_SUBARU_CLIMBING_TEAM
Panowie łączność satelitarną zawdzięczają firmie Subaru, głównemu sponsorowi wyprawy.

Drugiego sierpnia wyruszyła do Kirgistanu kolejna wyprawa W jej skład wchodzą Michał Król oraz Andrzej Sokołowski. Towarzyszy im Adam Kokot, którego zadaniam jest dokumentacja fotograficzna wyprawy. Zespół będzie działał w rejonie szczytu Kyzyl-Asker który leży na granicy kirgisko-chińskiej w bardzo trudnym, niedostępnym i rzadko odwiedzanym rejonie Western Kokshaal-Too.

10.08 Informacja telefoniczna
Baza wysunięta stanęła o 5 godzin marszu po morenach i lodowcu nad bazą główną. Wybrana ściana jest stamtąd jeszcze o dwie godziny dalej. Spadło mniej więcej 30 centymetrów śniegu i pogoda jest zmienna, stąd decyzja o wspinaniu się mikstową linią, a nie drogą czysto skalną. Ściana ma około 700 metrówe i wygląda na trudną. Jutro chłopaki podchodzą do bazy wysuniętej, a w czwartek mają wejść w drogę. Chcą się wspinać w stylu alpejskim, ale nie non-stop. Biorą sprzęt biwakowy, bo jak mówili, teren wygląda trudno, a nie są zaaklimatyzowani i trudno ocenić jak długo im zejdzie. Biorą w ścianę radiotelefon i mają być w kontakcie z Adamem, który będzie na bieżąco przekazywał informacje przez telefon. Liczymy na kilka aktualizacji strony w czwartek i piątek.