Konrad Burzawa - czeskie wspinanie

Krótka fotorelacja z zimowo-wiosennych wypadów w skały. Pod koniec lutego działaliśmy w Jizerskich Horach, patrz news „Izerski Człowiek 2008”. Jakiś czas później pogoda pozwoliła na odbycie kilku kolejnych wyjazdów. Pozostając pod wrażeniem malowniczych form granitowych w okolicach Oldrichova, udaliśmy się znowu za południową „granicę” w poszukiwaniu ciekawego wspinu. Tym razem zapoznaliśmy się z ciekawymi liniami Kravich Skal i Safarovej w Górach Rychlebskich. Następnie wspinaliśmy się w rejonach Zulovskiej Pahorkatiny i Jesenika – na Pist’ali, Smolnym Vrchu i Certovym Kamenu. Świetne linie, super tarcie, ciekawe formacje.

Co do czeskich skał w których działaliśmy to są to skały z rodzaju granitoidów – pegmatyty, aplity, migmatyty, jakieś mocno zmetamorfizowane gnejsy itp. Bardzo ciekawe pod względem struktury i tekstury, z grubsza przypominające nasze rudawskie granity.

Polecamy, krzony aż miło!

Konrad Burzawa

Zdjęcia w zakładce galeria