Licencje szkoleniowe dla klubów PZA

W trosce o zagwarantowanie wysokiego poziomu świadczonych usług szkoleniowych oraz ich ujednolicenia Komisja Szkolenia z dniem 11 marca wprowadza proces licencjonowania jednostek szkoleniowych(Klubów Wysokogórskich zrzeszonych w PZA oraz prywatnych szkół wspinania).

Licencję może otrzymać Klub Wysokogórski lub szkoła wspinaczkowa jeżeli spełnia następujące kryteria:

1. Posiada dobrą opinię i świadczy usługi na wysokim poziomie, a postawa moralno-etyczna nie budzi zastrzeżeń
2. Posiada w swojej kadrze licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu.
3. Oferuje szkolenia wg programów zgodnych z programami szkoleniowymi oraz zaleceniami KS PZA.

Komisja Szkolenia będzie przyznawać licencje nieodpłatnie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez zainteresowane Kluby i szkoły wspinania. Licencja będzie przyznawana na okres 2 lat. Wnioski o przyznanie licencji należy składać do KS PZA w formie pisemnej lub elektronicznej. Licencjonowane ośrodki szkoleniowe mają prawo do:

1. Umieszczenia w swoich materiałach informacji o przyznaniu certyfikatu (licencji) przez KS PZA
2. Korzystania z programów szkoleniowych opracowanych przez KS PZA.

W przypadku stwierdzenia nadużyć Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo odebrania lub zawieszenia licencji danego Klubu Wysokogórskie lub prywatnej szkoły wspinania.