Kolejny "Kurs Ekiperów PZA"

W dniach 27-29 października 2006 roku odbył się kolejny „Kurs Ekiperów PZA”. W szkoleniach uczestniczyło dziesięć osób, w tym przedstawiciele Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego.
Działania praktyczne prowadzone były w Dolinie Bolechowickiej na skałkach Zamarła Turnia oraz Mur Pokutników, w Dolinie Kobylańskiej na Wroniej Baszcie oraz w Podlesicach na skałce Kruk. Choć pogoda nie dopisała maksymalnie wykorzystano czas w sektorach skalnych i podczas szkolenia ubezpieczono w nowe atestowane ringi i stanowiska ponad 30 dróg wspinaczkowych.
Szkolenie wynikiem pozytywnym ukończyli działacze sekcji ” SKAN” Konrad Burzawa i Artur Sobczyk otrzymując państwowe uprawnienia oraz „Kartę Ekipera PZA”.