Tybet - góry Qonglai

Bardzo trudna i niebezpieczna wspinaczka

<-- Koniec

Poczatek

Następny -->