Tybet - góry Qonglai

Namiot po opadzie prawie nie ucierpiał

<-- Koniec

Poczatek

Następny -->