Tybet - góry Qonglai

Podejście pod ABC na wysokości ok. 4700m

<-- Koniec

Poczatek

Następny -->