Tybet - góry Qonglai

Ekipa w komplecie - Yeti, Rudek i Sokół

Poczatek

Następny -->