WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SKW

Dnia 2 marca 2017 roku o godz 18:30 w siedzibie GOPR przy ulicy Sudeckiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego,

Prośba o przybycie, oraz o dostarczenie wcześniejszych, ewentualnych wniosków i postulatów do Zarządku Klubu na adres mailowy

Rafał Fronia
601 57 19 70
rafalfronia@op.pl

Pozdrawiamy,
Zarząd SKW

APEL PREZESA

W ubiegłym 2015 r. obchodziliśmy 60-lecie utworzenia i trwania Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego . Historia  Klubu i działalność jej członków nie mogła być poznana i pokazana w całości . W dostępnej dokumentacji kronikarskiej brakuje do dzisiaj m.in. ważnych pozycji takich jak :

– I II tom kroniki książkowej SKW ( oprawionych w twardych okładkach )

-„kroniki ” – wykazu przejść z opisami i szkicami dróg w Śnieżnych Kotłach , zawierającej składy osobowe zespołów – z pierwszych przejść i powtórzeń ( w kształcie notatnika akademickiego – w ciemnych okładkach) .

Materiały te stanowią własność SKW w Jeleniej Górze . Dlatego zwracam się a apelem i uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które są w posiadaniu opisanych lub innych dokumentacji historii Klubu – o ich zwrot bez dalszej zwłoki na moje ręce ,

po to aby zostały złożone w jednym znanym miejscu i były ogólnie dostępne .


Prezes SKW Roman Bebak

p.s. W dyspozycji Klubu mamy obecnie „Dużą Kronikę ” w desce oraz III tom Kroniki Książkowej , a także Kronikę wypraw „Annapurna South”

Dodatkowo informuję , że kronika – wykaz przejść pierwszych i  następnych ze szkicami dróg i składami zespołów znajdowała się w „Chatce” jeszcze w maju 2015 r.

II tom kroniki książkowej jest w posiadaniu i dyspozycji kol.Janowskiego , który obiecał jej zwrot w tym roku , podczas pobytu w Polsce.