WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SKW

Walne Zebrania Sprawozdawcze SKW odbędzie się 2 marca 2016 o godz.18:30 w salce GOPR .

Porządek obrad będzie dotyczył żywotnych problemów Klubu , w tym:
– dotacji
– szkolenia
– ubezpieczeń
– wyłonienie grupy inicjatywnej realizującej takie zadania .

Na WZS będą wydawane znaki aktualizujące ważność legit.klubowych, związanych oczywiście z przynależnością, członkom, którzy opłacili składki ( zaległe oraz bieżące za 2016 r ).

Uczestnictwo w Walnych Zebraniach jest statutowym obowiązkiem wszystkich członków SKW .

W ubiegłym roku Jubileuszowym mieliśmy wydatki wyczerpujące naszą kasę .

Z taternickim i karkonoskim pozdrowieniem
Prezes Roman Bebak