SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2015

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2015

Przypominamy wszystkim o potrzebie uregulowania zobowiązań i opłacie składek Klubowych za rok 2015.

Opłaty proszę kierować na konto:

Sudecki Klub Wysokogórski
BGŻ Nr 84203000451110000002998900

W tytule wpłat: Imię, Nazwisko i za jaki rok kalendarzowy

Z góry dzięki

Piotrek Dubiel
skarbnik SKW