Nowy prezes SKW - Roman Bebak

Jak informowaliśmy poniżej, dwa tygodnie temu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SKW, na którym wybrano nowy Zarząd.

Nowym prezesem naszego klubu został Roman Bebak, postać znana w środowisku taternickim od lat.

Dla przypomnienia jego osoby zamieszczamy parę słów o Romanie i jego licznych górskich osiągnięciach.

Roman Bebak – taternik, alpinista, grotołaz. Członek Sekcji Grotołazów we Wrocławiu od 1961 r., a od 1962 r. członek Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu.
Od 1988 r., po osiedleniu się w Jeleniej Górze, należy do Sudeckiego KW.
Wspinał się sportowo latem i zimą w Tatrach, Alpach, Kaukazie, Hindukuszu, Pamirze, Karakorum i Himalajach.
W 1961 r. odkrył wraz z kolegami Jaskinię Czarną w Tatrach Zachodnich, biorąc udział w jej eksploracji.
W Tatrach Wysokich wspinał się różnymi drogami m.in. na Kazalnicy Mięguszowieckiej, Galerii Gankowej, Mnichu, zimą też filarem Wlk. Mięguszowieckiego Szczytu.
W Dolomitach wspinał się nowymi drogami, m.in. diretissimą Cima del Burel (w masywie M. Schiara) oraz zachodnim filarem Cima Della Busazza – nowymi drogami w 1967 r., Pan di Zuccero (w masywie Civetty) – nową drogą w 1968 r.
Na Kaukazie m.in. nową drogą na Ułłukarę oraz zrobił drugie przejście drogi Arciszewskiego na wsch. ścianie Uszby.
W 1971 r. w Hindukuszu Bebak dokonał pierwszych wejść na pięciotysięczniki Kohe Rizes i Kohe Zard.
W 1974 r. w Pamirze wszedł na Pik Komunizma (obecna nazwa Pik Samani) 7495 m n.p.m. oraz Pik Korżeniewskiej, 7105 m n.p.m.
W 1975 r. uczestniczył we wrocławskiej wyprawie na Broad Peak Middle (do wysokości 7700 m n.p.m.).
W 1982 r był uczestnikiem narodowej wyprawy na K-2 w Karakorum.

Karkonosze, Góry Sokole i Śnieżne Kotły były od początku jego działalności górskiej terenem wspinaczkowym i treningowym.

Od 1973 r. wykonuje zawód adwokata. Od 1988 r. do chwili obecnej z siedzibą w Jeleniej Górze.