Piec w Rudawach Janowickich - okres udostępnienia

Informujemy o zakończeniu okresu czasowego wyłączenia ze wspinania skały Piec w Rudawach Janowickich.

Wspinanie na Piecu dozwolone jest corocznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia (w tym roku, ze względu na złą pogodę uniemożliwiającą zdjęcie zabezpieczeń z ringów udostępnienie nastąpiło dopiero 1 września).

Piec w Rudawach Janowickich - tablica

Przypominamy, że:
– całorocznemu wyłączeniu ze wspinania podlega środkowa części Pieca (patrz foto),
– obowiązuje zakaz montażu i wymiany jakichkolwiek stałych punktów asekuracyjnych bez konsultacji i zgody wydanej przez Nadleśnictwo Śnieżka (Leśna 4, 58-530 Kowary, tel. 75 718 22 12),
– obowiązuje zakaz biwakowania i palenia ognisk pod Piecem.
Piec w Rudawach Janowickich - strefa wyłączona

Czasowe wyłączeniu sektora ze wspinania spowodowane jest okresem lęgu ptaków.

Niektóre ze stałych  punktów asekuracyjnych nadal są „zakręcone”  (dotyczy to starych nieatestowanych plakietek ), do czasu akcji wymiany ich na pełnowartościowe ringi.

W razie pytań i wątpliwości, lub potrzeby pośrednictwa do Nadleśnictwa Śnieżka prosimy o kontakt z Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” (dyrektor@naszeskaly.pl, tel. 662 149 400), bądź z kustoszami rejonu Rudawy Janowickie – Maciejem Pętlickim bądź Konradem Burzawą.

IŚW „Nasze Skały”