Asekuracja - Dolina Janówki

omimo że zeszłoroczna wiosna przywitała nas zamknięciem czasowym sektora Skalnego PIEC, wynikiem którego były nieporozumienia pomiędzy „środowiskiem wspinaczkowym” a zarządcą terenu, kontynuowaliśmy prace ekiperskie w sąsiednich grupach skalnych.
Prace prowadzone były na Skalnym Moście, Bambulcu, Malinowej i Ściankach. Wymienialiśmy stanowiska asekuracyjne i przeloty, demontowaliśmy stary złom którego, czasy świetności już raczej minęły. Wyczyściliśmy kilka ścian, powstały nowe projekty.

Bartek Tarwacki zrealizował projekt w Przełomie Bobru. Wyposażyliśmy także na prośbę Przemka Kiecia drogi w Sokolikach na „Lamie” i „Krzywej Turni. Praca prowadzona jak zawsze społecznie w wolnych chwilach. Część materiałów pozyskano z Komisji Wspinaczki Skalnej PZA, resztę we własnym zakresie z prywatnych funduszy.

W styczniu przesłaliśmy do KWS PZA rozliczenie roczne z przydzielonych środków oraz podanie o materiały ekiperskie na rok 2013. Ilość uzyskanych środków zawsze jest wielką niewiadomą uzależnioną od funduszy PZA.

Wszystkich posiadających własne projekty a potrzebujących wsparcia ekiperskiego przy instalacji asekuracji stałej prosimy o kontakt.

Maciej