Składki roczne SUDECKIEGO KW

Przypominamy wszystkim spóźnialskim o pilnej potrzebie uregulowania zobowiązań i opłacie zaległych składek Klubowych.
Opłaty przyjmuje skarbnik Bartosz Tarwacki /kontakt tel +48609636383/

Zgodnie z regulaminem uiszczania składek Polskiego Związku Alpinizmu, brak wpłaty przez klubowicza rocznej składki do kasy Klubu nie zwalnia Klubu od przekazania ustalonej składki na rzecz Polskiego Związku Alpinizmu.

Deklaracje o rezygnacji z członkostwa w SUDECKIM KW Zarząd przyjmuje do 30 grudnia każdego mijającego roku. Deklarację można przesłać drogą mailową na adres /biuro/ klubowy.

Zarząd Sudeckiego KW