NOWE WŁADZE "Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego"

W dniu 07.12.2011r podczas Walnego Zebrania SUDECKIEGO KW zgodnie ze Statutem do porządku obrad wprowadzono wybór składu nowego Zarządu SKW i Komisji Rewizyjnej. W trakcie obrad Sudeckiego KW zgłoszono kandydatury do nowego Zarządu:

Piotr Galla wyraził zgodę
Bartosz Karwacki wyraził zgodę
Rafał Fronia wyraził zgodę (z zastrzeżeniem wyłączenia z funkcji prezesa)
Marek Pisarski wyraził zgodę
Tomasz Ciepliński wyraził zgodę
Konrad Burzawa wyraził zgodę
Andrzej Mucowski wyraził zgodę
Maciej Pętlicki wyraził zgodę (z zastrzeżeniem wyłączenia z funkcji prezesa)

 

Głosowanie w sprawie wyboru nowego Zarządu Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego było tajne. Głosowało 20 osób, w tym cztery wstrzymały się od głosu. Każdy uczestnik wybierał 5 kandydatów. Do Zarządu Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego weszło 5 osób z największą liczbą głosów:

Piotr Galla 9 głosów
Konrad Burzawa 14 głosów
Bartosz Tarwacki 15 głosów
Rafał Fronia 15 głosów
Maciej Pętlicki 10 głosów

 

 

Osoby wyłonione w drodze głosowania zrezygnowały z formy objęcia stanowisk w/g najwyższej liczby głosów i skorzystały z prawa wolnego ukonstytuowania Zarządu podczas pierwszego posiedzenia.

 

W trakcie obrad Sudeckiego KW zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej.

Roman Bebak – wyraził zgodę
Marek Pisarski – wyraził zgodę
Jan Mikita – wyraził zgodę

Głosowanie w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego było jawne. Głosowało 20 osób, w tym cztery wstrzymały się od głosu.
Wszyscy kandydaci weszli w skład nowej Komisji Rewizyjnej SKW.

 

W dniu 09.12.2011r. podczas posiedzenia kandydatów do Zarządu Sudeckiego KW wybranych w dnu 07.12.2011 r. ukonstytuowano Zarząd Sudeckiego KW:

Prezes Piotr Galla
V-ce Prezes Rafał Fronia
V-ce Prezes Maciej Pętlicki
Sekretarz Konrad Burzawa
Skarbnik Bartosz Tarwacki