Piotr Paćkowski: "Wspinam się, więc jestem czyli bez znieczulenia na temat środowiska 1970-1980"

(…)Co do awansów na rożne stopnie w KW, to zdziwiony bylem lekkością egzaminu. Adam Uznański, ówczesny prezes KW, pytał mnie tylko o to, co widziałem na takiej i takiej drodze, z pewnością żeby sprawdzić mój wykaz przejść. Nie padło żadne pytanie na temat techniki asekurowania itd. Wiedziałem, że wkraczam w dziedzinę, gdzie będę zdany wyłącznie…