Komunikat KWiU. Alpy zimą

Komisja Wypraw i Unifikacji po spotkaniu w zainteresowanymi, które odbyło się w trakcie IV Krakowskiego Festiwalu Filmowego proponuje nowe zasady dotyczące dofinansowania wyjazdów alpejskich w sezonie zimowym 2007.

Uczestnicy spotkania zgodzili się z diagnozą Kuby Radziejowskiego, w kwestii błędów taktycznych popełnianych przez niemal wszystkich uczestników zimowych wyjazdów alpejskich (GÓRY 11/2006). W większości przypadków przyczynami jest pośpiech, zbyt krótki czas pobytu, brak cierpliwości, brak aklimatyzacji potrzebnej do zaatakowania poważnych celów oraz brak zrozumienia różnicy między wspinaniem alpejskim latem a zimą.
Wynikiem tak prowadzonej działalności jest bardzo kiepska skuteczność realizacji zakładanych celów.

Zebrani przystali na propozycję, aby zespoły, które zgłosiły swoje cele obowiązkowo wzięły udział w obozie, który odbędzie się w Dolinie Argentiere w terminie 24 lutego-11 marca.
Wspólne wspinanie w rejonie, który doskonale nadaje się do nabrania aklimatyzacji, a także zdrowa rywalizacja mają przyczynić się do nabrania doświadczeń. Tym samym wzrostu poziomu, który ma zaprocentować w przyszłości wartosciowymi przejściami zimowymi.
Druga część obozu mogłaby być wykorzystana na realizację własnych celów zadeklarowanych we wnioskach do KWiU.
W obozie zdaniem zebranych powinni uczestniczyć wszyscy wspinacze, którzy i tak zamierzali działać w rejonie Mont Blanc. W tegorocznej akcji zima ta impreza traktowana jest priorytetowo.

Termin składania wniosków na udział w obozie mija 31. 12. 2006 Obowiązek złożenia aplikacji dotyczy również osób, które złożyły wnioski na wyjazdy indywidualne.

Indywidualne projekty alpejskie zgłoszone do kalendarza KWiU PZA, realizowane po zakończeniu obozu unifikacyjnego, bądź niezależnie od niego, a zakończone wynikiem sportowym będą dofinansowane z budżetu komisji post factum.

PZA