SUDECKI KLUB WYSOKOGÓRSKI

 

KRONIKA CHATKI "POD ŚMIELCEM" tom III


Kronika Chatki Pod ŚmielcemPowojenna historia Chatki pod Śmielcem nierozerwalnie splata się ze środowiskiem osób zrzeszonych w Sudeckim KW i innych zaprzyjaźnionych klubach wysokogórskich. Historia przepełniona wspinaniem w Śnieżnych Kotłach, narciarstwem, szkoleniami, remontami.

Niestety nie sposób dziś odtworzyć i spisać wszystkich tych epizodów z kilkudziesięciu lat. Oprócz  informacji przekazywanych w formie ustnej, które zawsze są modyfikowane w zależności od opowiadającego, najcenniejszym źródłem wiadomości z tych wszystkich lat pozostaje Kronika Chatki pod Śmielcem. Kronika, niestety, tylko jedna, a chętnych do przewertowania zawsze wielu .

Dzięki technice możemy zaprezentować III tom kroniki w formie cyfrowych plików, które każdy będzie mógł w spokoju przejrzeć.

Szczególne podziękowania należą się Bogdanowi "Bogdankowi" Jankowskiemu za ogrom pracy i własnego czasu, jaki włożył w przekopiowanie w formie cyfrowej całego III Tomu Kroniki, Władkowi Janowskiemu za opiekę nad kroniką i zachowanie jej w nienaruszonym stanie przez tyle lat (pomimo przeprowadzki do USA)  jak i Markowi Pisarskiemu za powrót III Tomu Kroniki z za Atlantyku .

CYFROWA WERSJA III TOMU KRONIKI


GALERIA CHATKA POD ŚMIELCEM  "BOGDANEK"